Reflow 24-uurs woonbegeleiding en ambulante begeleiding

Reflow Zorg en Welzijn is een 24-uurs zorgonderneming gevestigd in Assen die middels ambulante begeleiding en 24-uurs woonbegeleiding een bijdrage levert aan het leven van mensen die op dit moment (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en daarom ambulante woonbegeleiding of woonbegeleiding in een woongroep op onze locatie nodig hebben. Reflow Zorg en Welzijn biedt cliënten een beschermd leefklimaat en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Dit plan is voornamelijk gericht op de 24-uurs zorg woonbegeleiding die Reflow in 2015 wil realiseren en uitbouwen. We werken middels het 8-fasenmodel om onze begeleidingsprocessen zo gecontroleerd mogelijk uit te kunnen voeren.

woonbegeleiding reflowDe begeleiding van bewoners wordt uitgevoerd door een team van vaste, zeer ervaren woonbegeleiders  en is er op gericht de bewoners een zo zelfstandig mogelijk leven op te leren bouwen en te integreren in de maatschappij.

Onze bewoners kunnen naast een psychische beperking ook verstandelijke dan wel fysieke beperkingen hebben. De achterstand van onze cliënten is licht tot matig. Mensen met een beperking – verstandelijk, fysiek en/of psychisch – worden vaak buitengesloten in het reguliere arbeidscircuit ondanks het feit dat zij toch beschikken over de benodigde arbeidscompetenties.

Naast 24-uurs woonbegeleiding en ambulante begeleiding levert Reflow zorg & welzijn ook dagbesteding, dagbesteding wordt toegepast in de breedste zin van het woord zodat alle bewoners recht gedaan wordt. De dagbestedingstaken variëren van koken, onderhoud en schoonhouden van het gebouw tot buurtactiviteiten en het opdoen van werkervaring richting vast werk. Onze begeleiders beschikken altijd over de meest recente informatie ten aanzien van onze bewoners zodat opvolging leidt tot succes van intake tot woonbegeleiding of ambulante begeleiding voor een optimale integratie.


 

Doelstelling

De doelstelling van Reflow is om alle bewoners een nieuwe kans te geven op een toekomst en ze een menswaardig bestaan te bieden

Lees verder ...

De Organisatie

Onze doelgroep bestaat uit mensen van 18 jaar en ouder die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren

Lees verder ...

Reflow zorg en welzijn voor begeleid wonen en ambulante begeleiding adres: Carry van Bruggenweg 10, 9408 DJ Assen, telefoon  06 50243142